نماد سایت جستجوگر دانش

درباره نویسنده

یعقوب روحی رتبه 223 در کنکور کارشناشی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی

فارغ التحصیل در رشته مدیریت بازاریابی از دانشگاه خوارزمی

مسلط به نرم افزار های

spss

outlook

wordpress

pls smart

Photoshop

Google Analytics

آشنا به مفاهیمSEO

Microsoft Visio

Microsoft Office

Google Search Console

خروج از نسخه موبایل