جستجوگر دانش

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

پیشینه ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری حلال

چکیده

هدف – هدف این مطالعه بررسی پیشایندهای ارزش ویژه برند حلال بر ارزش ویژه برند مقصد (DBE) در بخش گردشگری است. با اینکه کاره‌ای زیادی در زمینه گردشگری حلال انجام شده‌است، اما مساله حلال و ارزش ویژه برند در یک وضعیت غیر اسلامی مورد توجه کمی قرار گرفته‌است. طراحی / روش / رویکرد – با استفاده از تئوری ارزش ویژه برند، 312 گردشگر مسلمان به راحتی از محل گردشگری   Larabangaبا استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استخراج شدند.

یافته ها – این مطالعه نشان داد که آگاهی از برند حلال و ارزش حلال تأثیر مثبت و معناداری بر DBE (ارزش ویژه برند مقصد)دارد. همچنین کیفیت درک شده برند حلال و تصویر حلال تاثیر منفی اما معنی داری بر DBE داشتند.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – این تحقیق در مورد یک مقصد گردشگری با ارزش ویژه برند حلال یک کشور خاص است، به این معنی که یافته ها را نمی توان به سایر مناطق جغرافیایی تعمیم داد.

مضامین عملی – این مطالعه بینشی را در مورد توریسم حلال و برابری مقصد فراهم می‌کند که برای بازاریابان، وزارت گردشگری و مقامات گردشگری محلی مهم است تا از گردشگری حلال در یک کشور غیر اسلامی حمایت کنند.

اصالت / ارزش – این مقاله یک شکاف را با ارائه اولین مرور جامع از تحقیقات ارزش ویژه برند حلال را پر می‌کند که بحث‌های ادامه‌دار در زمینه مهمان‌نوازی و گردشگری در یک زمینه غیر اسلامی را افزایش می‌دهد و اولویت‌های تحقیقات آینده را پیشنهاد می‌دهد.

کلمات کلیدی :تصویر , ارزش درک شده , کیفیت درک شده , آگاهی از برند حلال , ارزش ویژه مقصد , Larabanga , ارزش

مقدمه

علیرغم ماهیت پرسود فزاینده صنعت گردشگری حلال، این صنعت با چالش های زیادی در ارائه ارزش ویژه برند حلال محصولات و خدمات گردشگری مواجه شده شده است. حلال در لغت به معنای مجاز است. یکی از تعاریف پذیرفته شده  در گردشگری حلال توسط باتور و اسماعیل (2016ارئه شده وشامل  هر محصول یا خدمات گردشگری که بر اساس آموزه های اسلامی مجاز به استفاده یا مشارکت مسلمانان در آن صنعت گردشگری است. این محصولات و خدماتی که در اختیار گردشگران مسلمان قرار می گیرد شامل هتل ها، غذاها و رستوران های حلال است.

آنها احتمالاً ارزش مقصد را برای گردشگران ایجاد می کنند. گارتنر (2014، ص 1) ارزش ویژه برند را در زمینه گردشگری مقصدرا به عنوان ارزش محصول از بازده تولید شده از استراتژی بازاریابی شرکت تعریف می کند. این تعریف به ارزش درک شده یک برند یا ارزش داشتن یک برند شناخته شده اشاره می کند.

علاوه بر این، ارزش ویژه برند یک ارزش تجاری مطلوب است که در جایگاه‌یابی محصولات یا خدمات برند مقصد مورد استفاده قرار می‌گیرد(Han et al., 2015; Joshi and Yadav, 2017). هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند حلال  (HBEDs) یعنی آگاهی از برند حلال {HBA}، تصویر برند حلال {HBI}، ارزش برند حلال {HBV} و کیفیت درک شده برند حلال [HBPQ]) بر محل مقصد حلال در یک کشور غیر اسلامی.در واقع، این تحقیق برای بخش گردشگری و مهمان نوازی غنا ارزش دارد. اولا، اگرچه غنا یک کشور اسلامی نیست، اما مسجد لارابانگا به عنوان یک مقصد گردشگری توسط محل میراث جهانی برای گردشگران مسلمان ثبت شده است ( Ghanaguardian , 2017 ) .

بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد (UNWTO، 2018)، تخمین زده می شود تا پایان سال 2020، 10 میلیارد دلار توسط گردشگران مسلمانی که از غنا و گامبیا بازدید می کنند، هزینه شود. ثانیاً، آمارهای شاخص جهانی سفر مسلمانان (2019) همچنین نشان داد که برآورد می‌شود که بخش مسافرت مسلمانان تا سال 2026، 300 میلیارد دلار به اقتصاد جهان کمک کند و انتظار می‌رود بیش از 230 میلیون گردشگر مسلمان نیز برای سفرهای داخلی و بین‌المللی در همین مدت سفر کنند.

بنابراین، غنا این فرصت را دارد که از این پتانسیل چند میلیارد دلاری استفاده کند. ثالثاً، اسلام به عنوان یکی از ادیان اصلی غنا در نظر گرفته می شود و تقریباً 20٪ از 28 میلیون نفر تخمین زده شده غنا مسلمان هستند( Religion Facts , 2016 ).

این تحقیق به لحاظ استراتژیک فرصت بررسی اهمیت خدمات و امکانات حلال برای گردشگران مسلمان را در محیطی جدید تشخیص می دهد: مانند غذا، حجاب و وسایل نماز. در این راستا، این تحقیق یافته‌هایی را ارائه می‌کند که پیامدهایی برای سیاست‌گذاران، ارائه‌دهندگان خدمات، بازاریابان، شاغلین و کسب‌وکارهای گردشگری برای ارائه خدمات و محصولات منحصر به فرد در مقصد دارد. سپس گردشگری حلال غنا مورد حمایت قرار می گیرد و در میان مقاصد گردشگری جهان قرار می گیرد. جالب اینجاست که مطالعات زیادی در مورد گردشگری حلال انجام شده است

 ( Amadeus , 2019 ; Battour and Ismail , 2016 ; Harahsheh et al. , 2019 ; Rahman et al. , 2019 )

تنها روی کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی، الجزایر، مصر و مالزی تمرکز کرده اند. برای پر کردن این شکاف دانش، تحقیقات بیشتری در مورد رفتارها و نیازهای مختلف گردشگران مسلمان در کشورهای غیر اسلامی مورد نیاز است. بنابراین، این مطالعه با این اهداف خاص کار می کند.

بررسی تاثیر آگاهی حلال، تصویر حلال، کیفیت حلال و ارزش گردشگران مسلمان بر ارزش ویژه برند مقصد (DBE). این مطالعه به روش های زیر به ادبیات موجود کمک می کند: اولاً، تئوری ارزش ویژه برند به اندازه کافی در ادبیات گردشگری حلال، به ویژه در یک محیط غیراسلامی استفاده نشده است. ثانیاً، این مطالعه با بررسی سودمندی ویژه مقصد از ارزش ویژه برند به ترویج گردشگری حلال در یک کشور غیر مسلمان در قاره آفریقا، به طور قابل توجهی به ادبیات جهانی بازاریابی گردشگری کمک می کند. ثالثاً، این مطالعه به پیشینه ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری حلال در بازاریابی حلال می پردازد که در ادبیات قبلی نادیده گرفته شده است.

مطالعه به شرح زیر است: بخش 2 ادبیات تئوری ارزش ویژه برند حلال، ابعاد برند و DBE را بررسی می کند. بخش 3 روش شناسی را ارائه می دهد و بخش 4 تجزیه و تحلیل داده ها و بحث در مورد نتایج را ارائه می دهد. در حالی که، بخش آخر نتیجه گیری، مفاهیم و نشانه هایی را برای مطالعات بیشتر ارائه می دهد.

مرور ادبیات

گردشگری حلال

اهمیت حلال به طور مداوم از طریق برچسب زدن و صدور گواهی‌نامه به طور مداوم در حال شکوفایی است

( Wilson , 2014 ). این امر امکان حرکت و آزمایش در بخش گردشگری را ممکن می‌سازد

( Amadeus , 2019 ; Battour and Ismail , 2016 ; Harahsheh et al. , 2019 ; Rahman et al. , 2019 )

تهیه محصولات و خدمات گردشگری که به ارزش‌های اسلامی پایبند هستند, همان چیزی است که گردشگری حلال را دسته‌بندی می‌کند( Mohsin et al. , 2016 ). تا همین اواخر، گردشگری اسلامی و حلال به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گرفتند( Battour and Ismail , 2016 ; Khan and Callanan , 2017 )

محققین (وارگاس – سانچز و اخلاق – اخلاق، 2019، ص 387) بین این دو مفهوم تفاوت قائل شده‌اندکه گردشگری اسلامی به عنوان سفرهایی برای اهداف مذهبی و زیارتی مرتبط با اعمال دین، و توریسم حلال به عنوان سفر برای اهداف تفریحی، فراغت و اجتماعی تعریف شده‌است. گرچه انگیزه های سفر لزوماً معنوی نیست، اما تمایل به رفتار به گونه ای وجود دارد که مطابق آموزه های اسلامی جایز یا حلال باشد

( Vargas – Sanchez and Moral – Moral , 2019 , p . 387 ). در زمان های اخیر، تقاضای گردشگران مسلمان برای محصولات و خدمات حلال بسیار زیاد شده است

( Battour and Ismail , 2016 ). این امر برخی از کشورهای غیر اسلامی مانند ژاپن

 ( Battour and Ismail , 2016 ) و غنا( Preko et al. , 2020 ) ایجاد مکان نماز در فرودگاه های خود و همچنین عرضه محصولات حلال برای مسافران مسلمان تشویق کرده است. به طور خلاصه، این مطالعه گردشگری حلال را به عنوان یک فرآیند زنجیره ارزش که شامل کلیه خدمات و محصولات از خانه تا مقصد و بازگشت به خانه با اتخاذ روش اسلامی مصرف محصولات و خدمات است، مفهوم سازی می کند. این خدمات شامل انتخاب امکانات نماز , جداسازی دستشویی , غذای حلال و هتل برای گردشگران مسلمان می باشد .

تئوری ارزش ویژه برند

این تحقیق بر اساس تئوری ارزش ویژه برند مبتنی بر آکر (1991)و کلر (1993) برای شناخت گردشگران مسلمان در غنا است. غالباً ارزش ویژه برند «تأثیر متفاوتی است که دانش برند بر پاسخ مصرف کننده به بازاریابی آن برند دارد» تعریف می شود( Keller , 1993 , p . 1 ). پیش از این، نظریه آکر به عنوان ایجاد ارزش برای مصرف کنندگان و سازمان ها مشخص شده بود( Aaker , 1991 ). در زمینه گردشگری حلال , این نظریه به عنوان ارزش ویژه برند اسلامی در تحقیقات مقصد به کار گرفته شد. از درک گردشگران مسلمان از محل های گردشگری ارزیابی شد( Ali et al. , 2018 ; Battour et al. , 2019 ; shafaei and Mohamed , 2015 )

در تئوری برند اسلامی، مسلمانان به عنوان یک برند تلقی می شوند و اصول کلی حلال اسلام، هنجار است که حرام بودن آن استثناست( Wilson and Liu , 2011 ). ادبیات موجود

 ( Boo et al. , 2009 ; Bianchi et al. , 2014 ; Konecnik , 2006 ; Konecnik and Gartner , 2007 ; shafaei and Mohamed , 2015 )

از پنج بعد کلیدی ارزش ویژه برند، یعنی آگاهی، ارزش، تصویر، وفاداری و کیفیت درک شده برای بررسی ارزش ویژه برند در گردشگران استفاده کرد. باتور و همکاران  (2019) به عنوان مثال، از داده های نظرسنجی در مورد غیر مسلمانان در مالزی استفاده کرد و مشخص کرد که کیفیت سفر، ارزش سفر و وفاداری سفر برای توضیح رضایت از محصولات و خدمات گردشگری حلال قابل توجه است.

این مطالعه چهار بعد ارزش ویژه برند مانند آگاهی حلال، کیفیت، ارزش و تصویر را به عنوان بلوک های سازنده DBE از دیدگاه گردشگران مسلمان غنا بررسی می کند. این تحقیق فرض می کند که هدف از برندسازی مقصد حلال ایجاد تصویر، آگاهی و کیفیت مطلوبی است که منجر به ارزش گذاری گردشگران مسلمان برای یک مقصد شود.

این مطالعه با سنجش فعالیت‌های ابعاد ارزش ویژه برند پس از مواجهه گردشگران با تمام خدمات و محصولات حلال در مقصد، این نظریه را در  یک چارچوب ارائه می‌کند. یر قابل انکار، این رویکرد استفاده از نظریه در تحقیقات مشابه تایید شده است ( Ali et al. , 2018 ; Battour et al. , 2019 ; shafaei and Mohamed , 2015 ) ، که در آن فعالیت های HBED پس از برخورد گردشگران با محصولات و خدمات حلال آنها اندازه گیری شد. در این راستا , نظریه ارزش ویژه برند می تواند در زمینه کشف و شناخت DBE حلال گردشگران مسلمان مورد استفاده قرار گیرد .

آگاهی از برند حلال و ارزش ویژه برند مقصد

آگاهی از برند به عنوان اولین مؤلفه برای ایجاد ارزش ویژه برند یک محصول در نظر گرفته می شود ( Aaker , 1991 ; Keller , 2001 ). به گفته شفیعی ( 2017 ) HBA حضور برند در ذهن گردشگران هدف است . نکته مهم این است که آگاهی حلال به تصمیم گردشگران مسلمان در انتخاب مکان مقصد کمک می کند، که تاثیر آن را بر DBE افزایش می دهد ( Rahman et al. , 2019 )

به عبارت دیگر، HBA نقش مهمی در انتخاب مقصد برای گردشگران مسلمان دارد. برای هدف این تحقیق، HBA به معنای میزان درک مسلمانان از جزئیات در مورد ویژگی های مقصد حلال است. گارتنر (2014) دریافت که برند مقصد در واقع با برند محصول متفاوت است. یک مقصد برای برندسازی ویژگی های زیادی دارد که شامل مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فناوری مربوط به مقصد به عنوان یک محصول می شود

 ( Kashif et al. , 2015 ; Yousaf et al. , 2017 ). مطالعات قبلی نشان داده است که آگاهی از برند و ارزش مقصد تأثیر مثبتی بر DBE دارد

 ( Ferns and Walls , 2012 ; Gartner and Ruzzier , 2011 ). علاوه بر این، در مطالعه یوسف و همکاران (2017) در مورد مفهوم سازی ارزش ویژه مقاصد مبتنی بر گردشگران، آنها دریافتند که آگاهی از برند به طور مثبت بر DBE تأثیر می گذارد. با این حال، تحقیقات کاشف و همکاران (2015) در مورد مقصد گردشگری ارزش ویژه برند نشان داد که آگاهی از برند تأثیر منفی بر DBE گردشگران بازدیدکننده از قلعه لاهور دارد. این نشان داد که تأثیر آگاهی از برند بر DBE با زمینه متفاوت است. بر اساس ادبیات بررسی شده در بالا، فرضیه های این پژوهش به شرح زیر است:

HBA:H1 تأثیر مثبتی بر DBE گردشگران مسلمان دارد.

تصویر برند حلال و ارزش ویژه برند مقصد

برخی از ادبیات موجود نشان دهنده تأثیر قابل توجه تصویر برند بر DBE در زمینه گردشگری وجود دارد

( Ali et al. , 2017 ; Barnes et al. , 2014 ; Rahman et al. , 2019 ; shafaei and Mohamaed , 2013 )

تصویر برند به عنوان مبنای درک مصرف‌کننده از برند در نظر گرفته می‌شود( Keller , 2003 ) مطالعات قبلی

( Horng et al. , 2012 ; Yang et al. , 2015 ) تصویر برند را به عنوان متغیر اصلی که افراد با یک برند خاص مرتبط می کنند، در نظر گرفته اند. این مطالعه معتقد است که HBI به معنای محصولات و خدمات عاطفی حلال در مقصد است که بر ادراک گردشگران مسلمان از کیفیت و رضایت تأثیر می گذارد. در ادبیات گردشگری حلال، تحقیقات تصویر برند، ادراک بازدیدکنندگان مسلمان از کیفیت مقصد را اندازه گیری می کند. محصولات و خدمات گردشگری مانند هتل های حلال , رستوران ها , استراحتگاه های حلال و سفرهای حلال تصویر برند را برای مسافران مسلمان ایجاد می کند( Rahman et al. , 2019 ).

این امر به وضوح نشان می‌دهد که نام تجاری یک مقصد مسافرتی را می‌توان به طور متفاوت در زمینه گردشگری حلال, از جمله غذاهای حلال, توالت‌های حلال, فرهنگ اسلامی حلال, ثبات و دوستانه بودن رفتار مردم نسبت داد.

Konecnik و Gartner (2007) و Pike (2010) همچنین به این نتیجه رسیدند که تصویر برند از طریق کیفیت امکانات، دوستانه بودن جاذبه های محلی، تاریخی و فرهنگی ایجاد می شود. علی و همکاران (2017) با استفاده از داده‌های زمینه گردشگری چین دریافتند که HBI گردشگران مسلمان بین‌المللی تأثیر مثبتی بر DBE دارد که به طور قابل‌توجهی اهداف خرید از برند در بازدیدکنندگان را توضیح می‌دهد. در مجموع، مطالعه بارنز و همکاران (2014) در مورد تجربه برند مقصد نیز نشان داد که برندسازی مقصد یک استراتژی بازاریابی قدرتمند در ایجاد تصویری مثبت از یک مکان و همچنین ایجاد پیوند عاطفی با گردشگران است که منجر به فرضیه دوم می‌شود:

HBI:H2 تأثیر مثبتی بر DBE گردشگران مسلمان دارد.

شناخت برند حلال از نظر کیفیت و ارزش ویژه برند

کیفیت برند در میان عناصر مهم ابعاد ذکر شده است ( Aaker , 1991 ; Keller , 1993 ). مطالعات قبلی از این یافته حمایت می کنند که تشخیص توریست از کیفیت برند می تواند منجر به نگرش مثبت شود که تأثیر مثبتی بر DBE دارد( blain et al. , 2005 ; Boo et al. , 2009 ; shafaei , 2017 ).

به گفته آکر (1991) ساختار عنصر مهمی است که یک شرکت را رقابتی می کند و توجیه مشتریان را برای خرید برندافزایش می دهد. علاوه بر این، کیفیت درک شده برند برتری را در مورد برتری کلی محصول و خدمات توصیف می کند

( Ferns and Walls , 2012 ; Yang et al. , 2015 ). ارزیابی کیفیت مقصد بر اساس هفت معیار است که عبارتند از: ویژگی ها، عملکرد، قابلیت سرویس دهی، قابلیت اطمینان، دوام و تطابق کیفیت

( Keller , 2003 ). از بین تمامی این موارد در محصولات حلال , عملکرد و قابلیت سرویس دهی در ارزیابی کیفیت درک شده از یک مقصد مورد استفاده قرار گرفت . این به این دلیل است که این دو ابزار به عنوان معیاری عمل می کردند که مکان های گردشگری به وسیله آن نیازهای عملکردی گردشگران مسلمان را برآورده می کردند. این تحقیق نشان می دهد که HBPQ نشان دهنده سطح کارکرد عملکرد بر اساس تفکر گردشگران مسلمان در این زمینه است.

تحقیقات شفیعی (2017) ر مورد حلال نشان داد که کیفیت برند به طور مثبت بر مالزی تاثیر می‌گذارد تا به عنوان یکی از مقاصد اسلامی در نظر گرفته شود که به طور جدی در حال تاسیس یک مرکز حلال برای محصولات گردشگری است. باتور و همکاران (2019) همچنین دریافتند که کیفیت سفر به طور قابل توجهی بر مقاصد گردشگری حلال تأثیر می گذارد. در نتیجه، متوجه شد که مقاصد برندهایی که محصولات یا خدمات باکیفیت ارائه می‌دهند، احتمالاً ارزش‌هایی را اضافه می‌کنند که نیازها و خواسته‌های گردشگران را برآورده می‌کنند.

HBPQ:H3 تأثیر مثبتی بر DBE گردشگران مسلمان دارد.

ارزش برند حلال و ارزش ویژه برند مقصد

توضیح عمومی پذیرفته شده از ارزش مشتری در ادبیات  موجود وجود ندارد

( Chi et al. , 2019 ; Boo et al. , 2009 ; Day and Crask , 2000 ; Parasuraman , 1997 ). رایج ترین تعریف برای ارزش مشتری در مقصد، تعریف مبتنی بر قیمت است

( Sweeney et al. , 1999 ; Tsai , 2005 ) . آکر (1991) خاطرنشان کرد که یکی از بهترین راه‌ها برای اندازه‌گیری ارزش برند این است که از مشتریان بپرسیم که تا چه مقدار ارزش پول از طریق ارائه کالا به دست آورده است. در این مطالعه HBV به عنوان مقصدی در نظر گرفته می شود که به گردشگران مسلمان مزایای ملموس بیشتری نسبت به هزینه و زمان صرف شده توسط گردشگران ارائه می دهد. مطالعات تجربی موجود، تأثیر مثبت قابل توجه ارزش برند و DBE را تأیید می کند

 ( Dahiya and Batra , 2017 ; Chi et al. , 2019 ; Kim and Lee , 2018 ; Tran et al. , 2019 )  

در زمینه گردشگری اندونزی، Khoiriati و همکاران (2018) دریافتند که ارزش‌های حلال و برند سازی نقش مهمی در تقویت لومبوک به عنوان یک مقصد گردشگری حلال ایفا می‌کنند. علاوه بر این، تحقیقات در مورد گردشگری حلال نشان داد که ارزش‌ها یا ویژگی‌های اسلامی (غذاهای حلال، نمازخانه مجزا، پوشش اسلامی و مکان عبادت) یک مقصد مهم‌ترین مؤلفه‌هایی هستند که مسلمانان را به یک مکان گردشگری جذب می‌کنند و به مقصد ارزش افزوده می‌دهند و معیاری برای سطح وفاداری آنها نیزمی باشد

( Eid , 2013 ; Battour and Ismail , 2016 ). نتایج فوق با این ادعا که ارزش برند نقش مهمی در ایجاد DBE ایفا می کند، مطابقت دارد. بنابراین، این تحقیق این فرضیه را مطرح می کند که:

HBV:H4 تأثیر مثبتی بر DBE گردشگران مسلمان دارد.

چارچوب پیشنهادی برای این مطالعه در شکل 1 نشان داده شده است.

روش شناسی

تنظیم تحقیق و نمونه گیری

مکان این تحقیق مسجد لارابانگا واقع در منطقه ساوانا غنا است .جامعه لارابانگا اکثرا مسلمانان است.مسجد لارابانگا به عنوان یکی از مشهورترین مقاصد اسلامی شناخته شده است و همچنین به عنوان یک میراث جهانی شناخته شده است ( Ghanaguardian , 2017 ).

مسجد لارابانگا در غنا، آفریقای غربی در سال 1421 توسط بازرگانان مور با سبک معماری قدیمی سودانی ساخته شد ( شورای جهانی سفر و گردشگری 2017 ) . یک قرآن باستانی در مسجد وجود دارد که گفته می شود در سال 1650 به عنوان موهبت به امام وقت، یدان باریمه، برای برآورده شدن دعای او به مردم داده شده است (موزه و هیئت یادبود غنا، 2015).

از این رو مقصد برای بسیاری از مؤمنان اسلامی جذاب شده است.گروه هدف در نظر گرفته شده برای این مطالعه گردشگران مسلمان بزرگسال غنای بودند که در طول دوره جمع آوری داده ها به ویژگی های DBE حلال ادراکی (آگاهی حلال، کیفیت درک شده حلال، تصویر حلال و ارزش حلال) در محل پاسخ دادند.

 در نتیجه این مطالعه با استفاده از نمونه گیری در دسترس که روش غیراحتمالی است با کمک 8 دستیار پژوهشی تعداد 420 پرسشنامه خودایفا شده را طی ماه های نوامبر 2019 تا فوریه 2020 اجرا کرد. گزارش راهنمای سفر (2018) نشان داد که بازدیدهای گردشگران در غنا در این مدت زیاد بوده و اکثر جاده‌های منتهی به مکان‌های گردشگری با بارندگی کم یا بدون بارندگی در کشور قابل دسترسی بوده‌اند. به عبارت دیگر , روش نمونه گیری در دسترس برای تمرکز بر شرکت کنندگانی که مایل و آماده تکمیل پرسشنامه خود ایفا در محل بودند مفید بود . این تکنیک در سایر مطالعات حلال استفاده شده است

( Vargas – Sanchez et al. , 2020 ; Wardi et al. , 2018 ) با این حال، یکی از معایب روش نمونه گیری آسان این است که نمی توان آن را به عنوان نمایشی آماری از جامعه هدف در نظر گرفت

 ( Saunders et al. , 2016 ).

از این رو , یافته های این مطالعه کل جمعیت گردشگران مسلمان غنا را نشان نمی دهد .ابتدا دستیاران تحقیق هدف تحقیق را برای گردشگران توضیح دادند و از افرادی که موافقت کردند در تحقیق شرکت کنند خواسته شد تا پرسشنامه ها را تکمیل کنند.

ثانیاً، تیم تحقیقاتی برای اجتناب از موقعیتی که پاسخ دهندگان ممکن است در مورد سؤالات بین خود باعث بحث شود، با هر یک از شرکت کنندگان به طور جداگانه شرکت کردند. ثالثاً، تیم همچنین به شرکت کنندگان کمک کرد تا در صورت لزوم، برخی از سؤالات را توضیح دهند. حجم نمونه بر اساس پیشنهاد هیر و همکاران (2010) که حداقل حجم نمونه 100 شرکت کننده برای مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) کافی بود، توجیه شد.

بنابراین از حجم نمونه عملی 312 نفر استفاده شد که با نرخ پاسخ 74 درصدی برای 420 پرسشنامه اجرا شده مطابقت دارد.این نرخ پاسخ رضایت بخش بود زیرا نالتی (2008) تاکید کرد که نرخ پاسخ بیش از 70 درصد بدون خطا در پاسخ است.همچنین از تحلیل توان G* استفاده شد که توان 0.964 را بالای آستانه 0.88 نشان می دهد که با مقدار p 0.05 برقرارشده است.

این امر رد فرضیه های صفر را ممکن می سازد زیرا قدرت نمونه خشنود کننده است.البته این تکنیک در ادبیات گردشگری حلال مشابه آزمایش شده است

( Rahman et al. , 2019 ) .

ابزار جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل

این مطالعه از رویکرد جمع آوری داده ها دو مرحله ای استفاده کرد.در مرحله اول، 30 شرکت‌کننده به‌طور مناسب برای اجرای آزمایشی پرسش‌نامه‌ها در ماه مه 2019 در محل مقصد انتخاب‌شده برای این مطالعه، نمونه‌گیری شدند.

شکل 1. مدل فرضی ارزش ویژه برند حلال
1. مدل فرضی ارزش ویژه برند حلال

ابزارهای اتخاذ شده برای این مطالعه از مطالعات قبلی اقتباس شدند:

شش مورد از Boo et al. ( 2009 ) , Pike et al. ( 2010 ) and shafaei ( 2017 )

; پنج مورد ازChen ( 2010 ) , Konecnik and Gartner ( 2007 ) and shafaei ( 2017 )

; چهار مورد ازBoo et al. ( 2009 ) , Konecnik and Gartner ( 2007 ) and shafaei ( 2017 )

; شش مورد ازBattour et al. ( 2013 ) , Eid ( 2013 ) and shafaei ( 2017 ) 

; و چهار مورد از Som et al. ( 2012 ) سوالات به زبان انگلیسی که زبان رسمی در غنا است طراحی شده است.

با این حال، تنها یک سؤال از HBV من احساس می کنم می توانم حلال خود را آشکارا در حین سفر به لارابانگا تجدید کنم برای وضوح بیان شد.تمامی 25 گویه موجود در پرسشنامه حفظ شد.پرسشنامه های آزمایشی به طور متوسط ​​در مدت 32 دقیقه تکمیل شد، زیرا جریان و زبان سؤالات منطقی بود و برای شرکت کنندگان قابل درک بود. در مرحله دوم , پرسشنامه نهایی مورد استفاده برای این تحقیق شامل 28 گویه و با مقیاس لیکرت 1 = کاملا مخالف تا 5 = کاملا موافقم و در دو بخش اطلاعات دموگرافیک و سازه های اصلی گروه بندی شد. : اطلاعات دموگرافیک و سازه های اصلی مطالعه .

این مطالعه شرح مفصلی از نحوه ایجاد زمینه سازه ها در محیط گردشگری غنا ارائه می دهد. تعداد اقلام و منابع مربوط به آنها از ابزارهای اقتباس شده در جدول 1 در بالا ارائه شده است. این تحقیق از روش های توصیه شده در ادبیات برای بررسی مسائل احتمالی نرمال بودن توزیع داده ها و چند خطی بودن پیروی کرد. در ابتدا، بررسی کرد یم که آیا توزیع داده ها از نرمال بودن منحرف شده است یا خیر، و دریافتیم که تمام موارد سازه ها بالاتر از آستانه 0.05 هستند، که به معنای عدم انحراف از نرمال بودن است ( Brown , 2006 ) .

ضرایب تصحیح ارائه شده در جدول 3 بالاتر از 0.80 نیست، که نشان می دهد همخطی چندگانه مشکلی ندارد ( Hair et al. , 2010 ). سپس داده ها با استفاده از SEM با پشتیبانی STATA 14 تجزیه و تحلیل شدند. SEM یک تکنیک چند متغیره قدرتمند است که دارای مزیت انجام تحلیل های پیچیده مانند عامل و رگرسیون است ( Bollen , 1989 ; Joreskog and Sorbom , 1993 ). در زمینه گردشگری حلال، SEM در مطالعه های قبلی استفاده شده است

 ( Battour et al. , 2019 ; Rahman et al. , 2017 ) ; از این رو، SEM در این مورد مطالعه قابل توجیه است.

نتایج جمعیت شناختی

یافته های دموگرافیک به تفصیل در جدول 2 در بالا نشان داده شده است. از میان 312 شرکت کننده نمونه , نزدیک به 56 % گردشگران مرد و تقریباً 46 % زن بودند . سن آنها از 18 تا 24 سال (30 درصد)، 25 تا 34 سال (21 درصد)، 35 تا 44 سال (22 درصد)، 45 تا 54 سال (16 درصد) و 50 سال به بالا (11 درصد) متغیر است. از شرکت کنندگان ( 21 % ) از گردشگران مجرد و 79 % متاهل بودند . تقریباً 72 % دارای مدرک تحصیلی اول و نزدیک به 28 % دارای مدرک فوق لیسانس بودند . با توجه به تعداد دفعات بازدید از لارابانگا , 85 % گزارش کردند که این اولین بار است و پس از آن کسانی که 2 تا 3 بار ( 10 % ) و 4 تا 5 بار ( 5 % ) بازدید کرده بودند .

تحلیل عاملی

این تحقیق از تحلیل عاملی به ویژه محور عاملی اصلی با رویکرد چرخش واریماکس برای تعیین ساختار عاملی زیربنایی متغیرهای اصلی استفاده کرده است ( Hair et al. , 2010 ). نتایج آزمایش‌های Kaiser – Meyer – Olkin و Bartlett نشان داد ð Þ KMO ¼ 0 : 720 ; df ¼ 201 ; p < 0 : 05 . این نشان دهنده کفایت تحلیل عاملی است ( Hair et al. , 1998 ) این مطالعه مجدداً 5 عامل را شناسایی کرد که 52/68 درصد از کل واریانس استخراج شده را تشکیل می دادند. قابل ذکر است که تمام 25 گویه ارائه شده در جدول 1 آستانه قابل قبول 0.5 را برآورده کردند  (Hair et al. , 2010 ) که بیانگر معتبر بودن موارد برای مطالعه است .

این تحقیق از توصیه های اندازه گیری و مدل ساختاری Akamavi et al. ( 2015 ) پیروی می کند ، یعنی ریشه میانگین مربعات خطای تقریب (RMSEA) # 0.08، شاخص مناسب مقایسه (CFI) 0.90 و شاخص تاکر – لوئیس (TLI) 0.90 .

جدول 1. زمینه سازی ارزش ویژه برند حلال و DBE
جدول 1. زمینه سازی ارزش ویژه برند حلال و DBE

HBA       

   Boo et al. (2009), Pike et al.(2010), Shafaei (2017)

لارابانگا به عنوان حلال مقصد نام خوبی دارد

لارابانگا به عنوان مقصد حلال معروف است

خصوصیات حلال لارابانگا به سرعت به ذهنم می رسد

وقتی به سفر به مقصد حلال فکر می کنم، لارابانگا بلافاصله به ذهنم می آید

آرم حلال باعث انتخاب محصول می شود

من تبلیغات زیادی را دیده ام که لارابانگا را به عنوان مقصد حلال تبلیغ می کند

HBI

 Konecnik and Gartner ( 2007 ) , Chen ( 2010 ) , shafaei ( 2017 )

لارابانگا فضای آرامش بخش حلال دارد

لارابانگا مردم مسلمان دوستانه ای دارد لارابانگا امکانات خرید حلال خوبی دارد

لارابانگا به عنوان یک شهر توریستی دارای جاذبه های جالب فرهنگ حلال است

لارابانگا شهر حلال خوبی است

HBPQ

Konecnik and Gartner ( 2007 ) , Boo et al. ( 2009 ) , shafaei ( 2017 ) 

لارابانگا تجربه حلال عالی (محصولات و خدمات) را ارائه می دهد.

لارابانگا ویژگی های حلال با کیفیت ثابت را ارائه می دهد

این مقصد بهتر از سایر مقاصد حلال مشابه در داخل کشور عمل می کند

مایل به خرج کردن پول بیشتر در این مقصد هستید

HBV

Battour et al. ( 2013 ) , Eid ( 2013 ) , shafaei ( 2017 ) 

انواع غذاهای حلال برای گردشگران

ابزارهای سرگرمی با احکام شرعی سازگار است

مقصد نیازهای من به امکانات نماز را برآورده می کند

لباس یا کدهای حلال با احکام شرعی (حجاب) سازگار است.

وقتی به لارابانگا سفر می کنم احساس می کنم در یک محیط خوب و اخلاقی هستم

در سفر به لارابانگا احساس می کنم می توانم حلال خود را آشکارا تجدید کنم

DBE

Som et al. ( 2012 )

من ترجیح می دهم از لارابانگا دیدن کنم

لارابانگا برای من بیش از یک مقصد است

با توجه به دیگر مقاصد حلال مشابه در غنا، فکر می کنم

من واقعا از سفر به مقصد حلال به این شکل لذت می برم

جدول 2. ویژگی های جمعیتی شرکت کنندگان
جدول 2. ویژگی های جمعیتی شرکت کنندگان

اندازه گیری و مدل ساختاری

برای پیش‌بینی سوگیری روش رایج از آزمون تک عاملی هارمن استفاده شد

( Podsakoff et al. , 2003 ; Pugh et al. , 2011 ). نتیجه ضریب واریانس کل 41 % ( < 50 % ) است که به این معنی است که هیچ سوگیری جدی روش رایج وجود ندارد . این نتیجه مدل اندازه گیری

 x2 = 192.965 , df = 112 , p = 0.001 , RMSEA = 0.10 , CFI = 0.92 , TLI = 0.93 , SMR = 0.06 

این مدل از طریق شاخص های اصلاحی برای دستیابی به تناسب خوب برای مدل ساختاری اصلاح شد. نتایج نشان داد که بین HBA و HBPQ برای بهبود کلی برازش واریانس وجود دارد. نتایج مدل تجدید نظر شده مقادیر قابل قبول x2 ¼ 201 را نشان داد x2 ¼ 201 : 667 ; df ¼ 117 ; p ¼ 0 : 001 , where RMSEA = 0.07 , CFI = 0.97 , TLI = 0.95

و میانگین ریشه استاندارد شده باقیمانده = 0.001، به این معنی که مدل ساختاری با داده ها و آستانه ها مطابقت دارد ( Barrett , 2007 ; Steiger , 2007 ).

جدول 3. میانگین، انحراف معیار و همبستگی برای همه متغیرها
جدول 3. میانگین، انحراف معیار و همبستگی برای همه متغیرها

پیش از این، روایی همگرا و واگراایجاد شده بود.میانگین واریانس استخراج شده   (AVE )  (جدول 3 ) برای بررسی اعتبار همگرا با نقطه برش بیش از 0.50 استفاده شد ( Hair et al. , 2010 ). این مطالعه همچنین اعتبار تفکیکی را با استفاده از جذر AVE بررسی کرد: و باید بیشتر از همبستگی بین متغیرها باشد که توسط فورنل و لارکر (1981) نشان داده شده است.

این برای بررسی این است که آیا ساختارهای پنهان از یکدیگر متمایز هستند یا خیر. ريشه‌هاي مربع طيف‌هاي ارائه‌شده در جدول 3 بزرگ‌تر از 50/0 است كه نشان‌دهنده اعتبار همگرا و واگرا است. جدول 3 و شکل 2 نتایج SEM را نشان می دهد که از H1 و H4 پشتیبانی می کند.

نشان داده شده است که HBA اثر مثبت معنی داری بر DBE دارد (b ¼ 0: 487؛ p <0: 001) حمایت از H1 ; اHBV  اثر مثبت قابل توجهی بر DBE دارد (b ¼ 1: 650؛ p <0: 001) که از H4 پشتیبانی می کند.

HBI ( b ¼ 0 : 167 ; p > 0 : 05 ) and HBPQ ( b ¼ 0 : 245 ; p < 0 : 05 ) اثرات منفی بر DBE دارند و از H2 و H3 پشتیبانی نمی کنند. ضریب تعیین نشان داد HBED ها 57.24 % تغییرات در DBE را تشکیل می دهند (جدول 4).

بحث در مورد نتایج

هدف از این تحقیق بررسی اثرات HBED ها بر DBE است که بر اساس تئوری ارزش ویژه برند در زمینه غنا است. مطابق با تئوری ارزش ویژه برند، نتایج این مطالعه این فرض را اثبات می کند که آگاهی و ارزش مقصد در ایجاد دانش برند از یک مقصد توسط گردشگران در ارتباط است. بر اساس نتایج مطالعه به دست آمد این ادعا را در ادبیات تقویت کرد که آگاهی از برند و ارزش مقصد تأثیر مثبتی بر DBE دارد که با مطالعات قبلی مطابقت دارد( Ferns and Walls , 2012 ; Gartner and Ruzzier , 2011 ).

این امر این دانش را تقویت می کند که گردشگرانی که فعالیت های گردشگری یک مقصد را مهم تر می دانند، احتمالاً به طور مداوم اطلاعاتی در مورد ویژگی ها و ارزش های آن مقصد جستجو می کنند تا تصمیمات بازدید و بازدید مجدد خود را تجدید کنند.

به گفته باتور و همکاران (2011) و شفیعی (2017)، امکانات یا ویژگی های اسلامی در یک مقصد بر گردشگران مسلمان در انتخاب مقصد تأثیر می گذارد. این مکاشفه، تصمیم گرفته شدن مسجد لارابانگا به عنوان یک مقصد اسلامی توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل را تقویت کرد. این مهم است که گردشگران مسلمان در زمینه گردشگری حلال اطلاعاتی را در مورد مقصد جستجو کنند و اینکه آیا می توانند ایمان و اعتقاد خود را هنگام سفرتجدید کنند و حفظ کنند.

شکل 2 . مدل تست شدهارزش ویژه برند حلال
شکل 2 . مدل تست شدهارزش ویژه برند حلال
جدول 4. آزمون فرضیه ها
جدول 4. آزمون فرضیه ها

این نشان می دهد که هر چه لارابانگا بیشتر در توسعه حضور برند حلال خود در ذهن گردشگران موفق باشد، گردشگران بیشتری تحت تأثیر قرار می گیرند و کیفیت برتر را با برند حلال مرتبط می کنند. این ممکن است منجر به بحث‌هایی در مورد حلال بودن مقصد توسط دوستان در مورد تجربه سفر آن‌ها شود.

این نتیجه با اظهارات شفیعی ( 2017 ) مطابقت دارد که بیان می کرد گردشگران مسلمان می توانند اطلاعات مربوط به آگاهی از مقصد را از طریق دهان به دهان انتقال دهند. بنابراین مسلمانانی که برای رفع نیازهای دینی خود به مقصدی سفر می کنند، اطلاعات بیشتری در مورد حلال بودن مقصد جستجو می کنند. علاوه بر این، یافته‌ها تأثیرات مثبت و معنادار ارزش برند را بر DBE نشان داد و از یافته‌های مطالعات دیگر حمایت کرد( Khoiriati et al. , 2018 ; Tran et al. , 2019 ). این مطالعات نشان دادند که ارزش حلال تأثیر قابل توجهی بر DBE دارد. این امر بر اهمیت حفظ و توسعه ارزش حلال برای گردشگران مسلمان و در عین حال توسعه کلی DBE لارابانگا در داخل کشوری غیر اسلامی مانند غنا تاکید می کند.

با توجه به موقعیت لارابانگا که در منطقه ساوانا تحت سلطه مسلمانان است، گردشگران افرادی با فرهنگ و هویت مشابه را پیدا می کنند که با آنها طنین انداز می شود. به گفته عید (2013) و بتور و اسماعیل (2016)، ارزش ها یا ویژگی های اسلامی یک مقصد، عناصر مهمی هستند که مسلمانان را به گردشگری جذب می کنند.

بنابراین، کالاها و خدمات حلال مانند غذا، داشتن حجاب و امکانات نماز لارابانگا برگردشگران تأثیر می گذارد تا احساس کنند که می توانند به ایمان و هویت خود را بدون هیچ ترسی عمل کنند. همانطور که فرض شد، نتایج این مطالعه تأثیر منفی تصویر برند را بر DBE نشان داد، که از مطالعات قبلی پشتیبانی نمی کند( Bianchi and Pike , 2011 ; Rahman et al. , 2019 ; shafaei , 2017 ) . با این حال، این تأثیر منفی ممکن است به دلیل بی توجهی لارابانگا در سال های گذشته در مورد توانبخشی باشد; با توجه به جاده های بد و ماهیت فرسوده محل. این موضوع در ادبیات ریشه گرفته‌است که تصویر مقصد شامل یک مجموعه خاص از ویژگی‌های مربوط به ارزش ادراکی خریداران بالقوه مسلمان است.

از این رو، HBI های لارابانگا عناصری هستند که با ارزش های اسلامی مرتبط هستند. وشامل صمیمیت مردم محلی، توانایی برقراری ارتباط با مردم بومی و انواع غذاهای حلال از مهم ترین عواملی هستند که گردشگران مسلمان به عنوان تصویر برند یک محل گردشگری در نظر می گیرند. علاوه بر این, تاثیر منفی تصویر نیز اثر ناچیزی بر (DBE) دارد.

دلیل این امر ممکن است این باشد که اگرچه گردشگران در جایی از ماهیت فرسوده محل آگاه هستند، اما تصویر برند را عاملی نمی دانند که آنها را از بازدید از محلی که نماد یک مسیر زیارتی باستانی است باز دارد. علاوه بر این، در مقایسه با سایر مقاصد حلال در منطقه زیر صحرا (مانند مسجد بزرگ جن، سیدی یاهایا)، لارابانگا ممکن است به اندازه کافی خاص و منحصر به فرد نباشد که این مکان را از سایرین متمایز کند. در نتیجه، تصویر توریستی لارابانگا ممکن است مطابق با انتظارات آنها نباشد. در نهایت، این تحقیق برای تأثیر مثبت کیفیت درک شده حلال بر DBE، همانطور که در مطالعات Ferns and Walls (2012) وshafaei (2017) شناسایی شد، پشتیبانی تجربی ارائه نکرد. این محققان در مطالعات قبلی خود نشان دادند که کیفیت درک شده به طور قابل توجهی بر گردشگران مسلمان تأثیر می گذارد.

اثر منفی کیفیت درک شده از حلال بر (DBE) می‌تواند در این زمینه این گونه توضیح داد که, براساس این درک که  قضاوت کلی گردشگران مسلمان از کیفیت محصولات حلال و خدمات (زمان انتظار, جنبه‌های ملموس و ظرفیت) مسجد لارابانگا انتظارات آن‌ها را برآورده نمی‌کند. علاوه بر این، نتیجه قابل توجه کیفیت درک شده به‌دست‌آمده در این مطالعه، از مکاشفات حمایت می‌کند ( Chi et al. , 2019 ; Tran et al. , 2019 ) که کیفیت درک شده یکی از مهمترین ابعادی است که می تواند DBE را بسازد. فرض براین است که کیفیت درک شده برای جلب رضایت گردشگران بسیار مهم است، که همچنین می توانند وفاداری را برای قصد تور آینده به همان مقصد یا مشابه حفظ کند. این مطالعه کمک های جدیدی به ادبیات گردشگری حلال در ایجاد اهمیت HBA و ارتقا ارزش حلال برای مفهوم DBE می کند.

اولاً، این تحقیق در ادبیات حلال تأثیر HBED ها بر DBE با ارائه تأیید یه تجربی کاربردی در یک محیط گردشگری متفاوت (دولت غیر اسلامی) گسترش می دهد. ثانیاً، تأثیر قابل توجه HBA، کیفیت ادراک شده حلال و ارزش حلال گردشگران مسلمان در زمینه کشور در حال توسعه غیر اسلامی را نشان می دهد. ثالثاً، نتایج این تحقیق فراتر از تحقیقات قبلی است

( Battour et al. , 2019 ; shafaei , 2017 ; Wardi et al. , 2018 ) به گسترش دامنه ادبیات گردشگری حلال می پردازد . در حالی که یافته های شفیعی (2017) در مورد مشارکت گردشگران مسلمان و ارزش ویژه برند نشان داد که مشارکت به طور مثبت بر آگاهی، تصویر، کیفیت، ارزش و وفاداری اسلامی تأثیر می گذارد. این تحقیق تأثیر منفی کیفیت درک شده حلال و تصویر حلال را بر DBE نشان داد. باز هم، یافته های این مطالعه ثابت کرد که آگاهی حلال و ارزش حلال به طور قابل توجهی بر DBE در زمینه گردشگری غنا تأثیر می گذارد؛ این به عنوان کمک اضافی این مقاله فعلی در نظر گرفته می شود. این یافته متفاوت از مطالعه گردشگری حلال باتور و همکاران (2019) است که در آن یک رابطه مثبت قوی بین درک محصولات و خدمات گردشگری حلال یافته شد؛ پس از آن با کیفیت سفر، کلمه دهان، رضایت و ارزش سفر دنبال شد. به طور کلی، این یافته های تحقیق نشان می دهد که گردشگری حلال در یک محیط غیر اسلامی حمایت می شود.

نتیجه گیری و مفاهیم

این مطالعه HBED و DBE را در یک زمینه غیر اسلامی مورد بررسی قرار داد. بر اساس بررسی متون، فرضیه این مطالعه آزمایش اثرات HBED ها بر DBE درمکان مقصد لارابانگا بود. دو فرضیه پذیرفته شد که نشان داد آگاهی و ارزش حلال تأثیر مثبت و معناداری بر DBE گردشگران دارد. قوی ترین تاثیر بین ارزش حلال و DBE یافت شد. نتایج این تحقیق به ادبیات گردشگری حلال با ارائه بینش هایی در مورد ادراک گردشگران مسلمان از HBED ها از مقصد حلال، به ویژه در زمینه گردشگری غنا کمک کرد. این مطالعه همچنین به این نتیجه رسید که تصویر حلال و کیفیت درک شده حلال اثرات منفی بر DBE دارند که مفاهیم های مدیریتی برای بخش گردشگری غنا دارد. در مجموع، نتایج این مطالعه مبنایی را برای درک اینکه کدام یک از HBED ها برای گردشگران مهم هستند را فراهم می کند.

مفاهیم نظری

این مطالعه دارای مفاهیم نظری است. اولاً، این مطالعه به شناخت و اهمیت تئوری ارزش ویژه برند در زمینه ادبیات گردشگری حلال در یک کشور غیرغربی کمک می کند. ثانیاً، تئوری ارزش ویژه برند با موفقیت در کشوری غیر اسلامی مانند غنا برای توضیح برند در ذهن مسافران مسلمان و گسترش ادبیات گردشگری حلال در جهان مورد استفاده قرار گرفت. ثالثاً، تئوری ارزش ویژه برند در زمینه گردشگری غنا توانست لارابانگا را به عنوان مقصدی حلال تأیید کند و همچنین یک مدل ارزش ویژه برند حلال مبتنی بر این تئوری ایجاد کرد، که از این ادعا حمایت می‌کند که لارابانگا  به عنوان یک مکان  که میراث جهانی ثبت شده معروف‌ترین مقصد اسلامی است. نتایج این مطالعه همچنین شواهد تجربی را ارائه کرد و این شناخت را ارتقا داد که HBED ها پیشینیان مهمی در ساخت DBE هستند.

این یک کمک اضافی از این مطالعه به ادبیات موجود در مورد گردشگری حلال در نظر گرفته می شود. باز هم، یکی از کمک های اصلی این تحقیق، بستن شکاف دانش و ارائه نکات مرتبط برای درک بهتر اهمیت آگاهی حلال و ارزش حلال برای تصمیم گیری برای گردشگران مسلمان در یک چارچوب است. با توجه به این نتایج، مهم است که عوامل شناسایی شده که DBE را ارتقا می‌دهند، با استراتژی‌ها و سیاست‌های بازاریابی فعلی که می‌توانند جریان مستمر گردشگران مسلمان به این مقصد را افزایش دهند، هماهنگ کنیم.

مفاهیم عملی

در عمل , نتایج تحقیق برای وزارت گردشگری , هنر و فرهنگ غنا , مقامات محلی گردشگری , بازاریابان , دست اندرکاران , کسب و کارها و برنامه ریزان این زمینه مفید است. اولاً، این مطالعه نیاز به بهبود نتایج منفی HBI و حلال درک شده را از طریق همکاری ذینفعان گردشگری در ساخت مسجد لارابانگا به عنوان مقصدی با برند حلال بررسی کرد. نتایج به دست آمده از این مطالعه همچنین می تواند درک عمیقی از نیازهای گردشگران مسلمان ارائه دهد. نیازهای آنها را می توان با تخصیص منابع انسانی و مالی برای ایجاد تصویر و کیفیت حلال برای مقصد لارابانگا از طریق ارائه تجربیات حلال عالی برای مشتریان واقعی و بالقوه این  مقصد برطرف کرد. ثانیاً، بازاریابان، دست اندرکاران و برنامه ریزان گردشگری می توانند با ارائه محصولات و خدمات حلال که برای گردشگران ارزان یا مقرون به صرفه هستند، تصویر مقصد را ارتقا دهند.

ارتقاء همچنین شامل ارائه امکانات خوب اسلامی مانند دستشویی، غذاهای حلال، برچسب حلال بر روی اقلام غذایی و خدمات مجزا بین مردان و زنان در مقاصد است. ثالثاً، این تحقیق می‌تواند به بازاریابان گردشگری کمک کند تا کیفیت برند درک شده را از طریق ارائه منظم ویژگی‌های کیفی محصولات و خدمات حلال حفظ کنند که بر گردشگران تأثیر می‌گذارد تا بیشتر در لارابانگا خرج کنند. علاوه بر این، یافته های این مطالعه به عنوان نقطه شروعی برای دست اندرکاران گردشگری مانند برنامه ریزان مسجد لارابانگا است تا یک مقصد حلال موفق را در ذهن گردشگران مسلمان نشان دهند.

برنامه ریزان همچنین ممکن است استراتژی های بازاریابی مختلفی را اتخاذ کنند که می تواند برای تبلیغ مکان مقصد در بین مخاطبان هدف از طریق کانال های تلویزیونی موثر، مجلات مسافرتی و تبلیغات الکترونیکی استفاده شود. همانطور که حق ( 2014 , ص 259 ) مشاهده کرد , ذینفعان درگیر در گردشگری معنوی اسلامی عبارتند از ارائه دهندگان گردشگری دولتی و خصوصی و آژانس های آنها , مدیران مقصد , بازیگران رسانه , تامین کنندگان حمل و نقل و اقامتگاه , موسسات اسلامی و مدارس. این نشان می دهد که ذینفعان همچنین می توانند گردشگران را تشویق کنند تا مسجد لارابانگا را از طریق برنامه های شفاهی به فروش برسانند. نتیجه همچنین تأثیر مثبت قابل توجهی از ارزش حلال بر DBE را نشان می دهد.

توجه به این نکته ضروری است که یک مقصد گردشگری اسلامی باید علاوه بر ایمان گردشگران، علاوه بر تقویت آگاهی حلال، ارزشی چشمگیر و منحصر به فرد ایجاد کند. به عبارت دیگر، مطالعه حاضر پیشنهاد می‌کند که کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری در لارابانگا باید طرح‌های بازاریابی مقصد مانند میزبانی رویدادهای گردشگری، ایجاد یک شبکه محلی مشترک از عرضه‌کنندگان محصولات و خدمات حلال با کیفیت را اجرا کنند که باورهای گردشگران مسلمان را در پیروی از قانون شریعت تقویت کند. تمامی این راهکارها مدیران را قادر می سازد تا موقعیت رقابتی مسجد لارابانگا را ارزیابی کرده و منحصر به فرد بودن آن را به عنوان یک مقصد گردشگری اسلامی در نظر بگیرند.

محدودیت ها و جهت گیری های تحقیقاتی آتی

این مطالعه به پیشایند DBE حلال در میان گردشگران مسلمان از بافت غیر اسلامی کمک کرده است که در تحقیقات قبلی نادیده گرفته شده بود. اگرچه , این تحقیق بینش جدیدی در مورد ارتباط حلال DBE مسجد لارابانگا ارائه کرده است , محدودیت هایی وجود دارد .

اولاً، این محدودیت شواهدی مبنی بر در نظر نگرفتن تأثیرات ابعاد ارزش ویژه برند بر رضایت گردشگران، حفظ و تبلیغات شفاهی را برجسته می کند. مطالعات بیشتر باید عواملی را درگیر کند که در این تحقیق مورد آزمایش قرار نگرفته اند تا درک DBE حلال در یک محیط مشابه را گسترش دهند.

ثانیاً، این مطالعه تنها از داده های پرسشنامه از گردشگران برای انعکاس دیدگاه گردشگران در مورد DBE حلال استفاده کرد. دیدگاه های گردشگران ممکن است برای موفقیت در مدیریت برندهای مقصد کافی نباشد. مطالعات آتی باید شامل دیدگاه های کارکنان مقصد باشد که می تواند دیدگاه های فراگیر ایجاد کند. ثالثاً، این تحقیق تنها بر چهار بعد (آگاهی، تصویر، ارزش و کیفیت درک شده) ارزش ویژه برند برای ارزیابی ارزش ویژه مقصد حلال متمرکز شده است.

تحقیقات آینده باید شامل وفاداری به برند باشد تا درک تأثیر وفاداری به برند را در ساختن DBE مقصد حلال در زمینه جغرافیایی مشابه افزایش دهد. جالب توجه است که تمرکز این مطالعه بر بازدید گردشگران مسلمان از لارابانگا در زمینه گردشگری حلال بود ; مطالعات بیشتر باید به گسترش گردشگری حلال را به گردشگران غیر مسلمان در زمینه مشابه در نظر بگیرد.

منبع

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIMA-09-2020-0283/full/html?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_journalLatest

مطالب جدید

درخواست ترجمه رایگان

مطالب برتر سایت

برند چیست

تبلیغات چیست

بازاریابی دیجیتال چیست

ارزش پیشنهادی چیست

 

ایمیل تو وارد کن تا یک مقاله رایگان در حوزه مدیریت برات ترجمه کنیم