تداعی برند چیست؟

طبق نظر آکر (1991)، تداعی‌های برند، دسته‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌های یک برند هستند که شامل هر چیزیباعث ارتباط در حافظه به یک برند می‌شود (آکر، 1991). کلر (1998) تداعی های برند را به عنوان گره های اطلاعاتی مرتبط با گره برند در حافظه تعریف می کند که حاوی معنای برند برای مصرف کنندگان است. …

تداعی برند چیست؟ ادامه »