بازاریابی سبز چیست؟

بازاریابی سبز توسعه و فروش کالاها یا خدمات سازگار با محیط زیست است.طبق گفته کدینگتون پت و همکاران در ( 2020 ) منظور از بازاریابی سبز شامل کلیه فعالیتهای بازاریابی برای انجام مسئولیت زیست محیطی برای کاهش اثرات منفی بر محیط زیست. بازاریابی سبز یکی از انواع استراتژی های بازاریابی است که از اواخر دهه …

بازاریابی سبز چیست؟ ادامه »