بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای چیست؟ بازاریابی شبکه ای مدلی از کسب کار است که شامل فروش فرد به فرد یک محصول یا خدمات می باشد. شامل ایجاد تیمی از افراد است که با هم کار می کنند تا پیام محصول را به طیف گسترده ای از مشتریان بالقوه برسانند. رهبران این تیم ها برای محصولاتی که …

بازاریابی شبکه ای ادامه »