پرسنال برندینگ چیست؟

مفهوم پرسنال برندینگ که برای اولین بار توسط تام پیترز (1997) در مقاله خودباعنوان برند به نام تو رایج شد، در عصر دیجیتال اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. ابزارهای آنلاین که زمانی به عنوان یک تاکتیک تنها برای افراد مشهور و رهبران در تجارت و سیاست در نظر گرفته می شد، به پرسنال برندینگ …

پرسنال برندینگ چیست؟ ادامه »