بنگاه اجتماعی چیست؟

بنگاه های اجتماعی، کسب‌وکارهایی هستند که منافع مردم و کره زمین را بر سود سهامداران خود ترجیح می‌دهند. این کسب‌وکارها توسط یک مأموریت اجتماعی/محیطی هدایت می‌شوند و سود خود را برای ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت سرمایه‌گذاری می‌کنند. شرکت‌های اجتماعی، مشاغلی هستند که دنیا را به سمت بهتر شدن تغییر می‌دهند. مانند مشاغل سنتی، هدف آنها …

بنگاه اجتماعی چیست؟ ادامه »