آیا عدم تشابه در رده محصول می‌تواند فرصتی برای توسعه برند بین جنسیتی باشد؟

چکیده استفاده از توسعه برند بین جنسیتی (ارائه محصول جدید با برند مشابه برای مشتریان جنس مخالف) می تواند رشد برند را تسهیل کند. با این حال، چگونگی اجرای چنین استراتژی هایی بی جواب مانده است. یک رویکرد محبوب راه‌اندازی یک فرمت برند در یک یا چند گروه محصول مشابه است (تناسب بالا) . با …

آیا عدم تشابه در رده محصول می‌تواند فرصتی برای توسعه برند بین جنسیتی باشد؟ ادامه »