تجزیه و تحلیل مقایسه ای روش های بازاریابی عصبی برای پیش بینی خرید از برند در میان جوانان بزرگسال

چکیده تا به حال، مطالعات بازاریابی عصبی معمولاً با هدف ارزیابی ارزش پیش بینی اقدامات روانی فیزیولوژیکی جمع آوری شده در حین تماشای یک پیام بازاریابی در ارتباط با یک محصول خاص بوده است. این مطالعه اولین تلاش برای تأیید امکان پیش‌بینی خریدهای برند آشنا و ناآشنا بر اساس واکنش‌های روانی فیزیولوژیکی به یک آگهی …

تجزیه و تحلیل مقایسه ای روش های بازاریابی عصبی برای پیش بینی خرید از برند در میان جوانان بزرگسال ادامه »