شخصیت برندچیست

شخصیت برند به ارتباط ویژگی ها و صفات انسانی با برندی اشاره دارد که مشتریان می توانند با آن ارتباط برقرار کنند. به زبان ساده، به شخصیت سازی برند اشاره دارد. مجموعه ای از صفات و ویژگی های انسانی است که به برند اختصاص داده شده است. شخصیت برند زمانی به وجود می‌آید که صفت‌های …

شخصیت برندچیست ادامه »