قیف فروش چیست

قیف فروش (نام های دیگر – قیف خرید، خط لوله فروش)یک مدل بازاریابی است که منعکس کننده مسیر نظری (که به نظر ما می توان آن را یک مسیر انتزاعی نامید) مشتری از آشنایی با محصول تا انعقاد معامله را منعکس می کند. به عبارت دیگرقیف فروش نمایش بصری سفر مشتری است که فرآیند فروش …

قیف فروش چیست ادامه »