لید( Lead)یاسرنخ فروش چیست؟

لید( Lead)یا سرنخ فروش به هر فرد یا سازمانی اشاره دارد که پتانسیل تبدیل شدن به مشتری را دارد.سرنخ فروش یک مشتری بالقوه یا اطلاعاتی در مورد یک مشتری بالقوه است سرنخ ها در اولین مرحله تبدیل شدن به مشتری بالقوه هستند. سرنخ ها افرادی هستند که با انجام نوعی عمل، مانند کلیک کردن بر …

لید( Lead)یاسرنخ فروش چیست؟ ادامه »