جستجوگر دانش
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
شما اینجا هستید: صفحه اصلی » مزیت رقابتی

مزیت رقابتی

گسترش مزیت رقابتی از طریق فرهنگ سازمانی، به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی

چکیده این تحقیق رابطه بین فرهنگ سازمانی , اشتراک دانش , نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی را به صورت تجربی بررسی می کند . داده ها از 294 مدیر صنعتی جمع آوری شد و PLS – SEM برای اعتبارسنجی داده ها و بررسی روابط فرضی استفاده شد. نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی , تسهیم …

گسترش مزیت رقابتی از طریق فرهنگ سازمانی، به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی ادامه »

پیوند برند و مزیت رقابتی: اثر میانجی جایگاه یابی و جهت گیری بازار

چکیده هدف این مقاله تحلیل رابطه بین برند و مزیت رقابتی ( از طریق تمایز ) و تأثیر میانجی  جایگاه و جهت گیری بازار در این رابطه است . یک مطالعه تجربی با استفاده از رویکرد روش شناختی کمی توسعه داده شد. هدف این مطالعه شرکتهای صادرکننده پرتغالی در صنعت کفش بود که از پرسشنامه …

پیوند برند و مزیت رقابتی: اثر میانجی جایگاه یابی و جهت گیری بازار ادامه »