هویت وتصویر برند چیست؟

هویت برند چیست؟ هویت برند از شرکت نشات می گیرد، یعنی یک شرکت مسئول ایجاد یک محصول متمایز با ویژگی های منحصر به فرد است. این چگونه است که یک شرکت به دنبال شناساندن خود است. شرکت اغلب از استراتژی برندسازی به عنوان وسیله ای برای انتقال هویت و ارزش خود به مصرف کنندگان و …

هویت وتصویر برند چیست؟ ادامه »