ارزش پیشنهادی چیست؟

ارزش پیشنهادی به ارزشی اشاره دارد که شرکت قول می دهد در صورت انتخاب محصول خود به مشتریان ارائه دهد. ارزش پیشنهادی بخشی از استراتژی بازاریابی کلی یک شرکت است. ارزش پیشنهادی بیانیه‌ای از قصد یا بیانیه‌ای ارائه می‌کند که با بیان اینکه شرکت برای چه چیزی، چگونه عمل می‌کند و چرا شایسته کسب‌وکارشان است، …

ارزش پیشنهادی چیست؟ ادامه »